Članarina za člane PD Iskra Ljubljana

Navodilo za plačilo članarine Planinskemu društvu Iskra Ljubljana

Priporočamo, da članarino nakažete na račun PD Iskra Ljubljana, Stegne 21, Ljubljana, pri Delavski hranilnici: SI56 6100 0001 3189 243 ,
referenca SI 99. V namen nakazila napišite članarina 2018.
Z enim nakazilom lahko razen zase plačate še za koga drugega, le njegovo ime vpišite v namen nakazila ali pa sporočite blagajničarki Adrijani Scortegagna (adrijana.scortegagna@gmail.com) za koga ste še plačali.
Članarina za odrasle (B) je 25,00 EUR, za starejše od 65 let (B1) pa 18,50 EUR (velja za vse, ki ste že, oz. boste dopolnili 65 let do konca 2018).
Višina družinskih popustov in drugih članarin (za otroke, vnuke) je razvidna iz spodnje tabele*.
Pridruženi člani PD Iskra Ljubljana plačate 11,00 EUR.
POZOR: Vsi, ki se boste v letu 2018 včlanili na novo, za izkaznico plačate še 2,00 EUR (torej članarina+2 EUR). Izkaznice ne plačate, če postanete pridruženi član PD Iskra Ljubljana (ste že član drugega PD).
Novi člani obvezno izpolnite in in jo po pošti pošljete na naslov društva ali skenirano blagajničarki (adrijana.scortegagna@gmail.com).

Novim članom bo izkaznico na naslov, ki ga vpišete na pristopno izjavo, poslala Planinska zveza Slovenije.
Znamkico za leto 2018, ki jo nalepite na izkaznico, boste dobili osebno pri blagajničarki oz. vam jo bo po dogovoru poslala po pošti.

Po dogovoru z blagajničarko je možno tudi plačilo članarine v gotovini.

* VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE

A polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/družinski popust 50,00 €
B polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/družinski popust 20,00 €
B1 polnoletna oseba: oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
S+Š/z družinski popust 12,80€
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 7,00 €
P+O/z družinski popust 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €
Simpatizer PD Iskra Ljubljana 11,00€


Simpatizer PD Iskra Ljubljana-otrok do 18 leta 4,00€


Člani, ki do 31. 1. 2018 poravnajo članarino za leto 2018, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2019.

DESET PREDNOSTI, ki jih prinaša članstvo v planinskih društvih pri Planinski zvezi Slovenije s plačano članarino v letih 2015-2018

PRVA PREDNOST
Člani PD z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50 % popust na ceno za prenočevanje v planinskih kočah planinskih društev, članic PZS, razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %) ter so oproščeni plačila turistične takse.

DRUGA PREDNOST
Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti imajo vsi člani PD popust tudi pri prenočevanju v več kot 1300 kočah partnerskih planinskih organizacij v Alpah in Pirenejih ter širše. To so: Zveze_koce_popusti_Evropa_svet2 Poseben bilateralni sporazum pa velja tudi s PSH – Planinarski savez Hrvatske in z ÖTK – Österreichischer Touristenklub. Vse naštete ugodnosti so podrobno navedene v PDF Obvestilih PZS, november 2013 (4,14 MB) in na spletnem mestu PZS.

TRETJA PREDNOST
Člani kategorije A so nezgodno zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti do vsote 50.000 €, za primer nezgodne smrti pa za 15.000 €. Člani kategorij B, B1 in S+Š so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 €, za primer nezgodne smrti pa 5.500 €. Člani kategorije O+P so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 €, zakonodaja pa ne dopušča zavarovanje otrok do 15 leta za nezgodno smrt, imajo pa krite pogrebne stroške do višine 1.500 €.

ČETRTA PREDNOST

PETA PREDNOST
Člani planinske organizacije s plačano članarino za tekoče leto so zavarovani za primer kritja stroškov reševanja v tujini z vključeno 24-urno asistenco pri reševanju v tujini in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. A+ člani imajo zavarovano kritje stroškov reševanja za ves svet do vrednosti 25.000 € in kritje zdravstvene asistence za cel svet do vrednosti 10.000 €. A člani imajo v gorah Evrope in Turčije zavarovano kritje stroškov reševanja za ves svet do vrednosti 15.000 € in kritje zdravstvene asistence do vrednosti 10.000 €. Ostale kategorije članov imajo v gorah Evrope in Turčije krite stroške reševanja do višine 3000 €, ter kritje zdravstvene asistence do višine 3.000 €. V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. Trajanje zavarovanja in jamstva Zavarovanje je veljavno, če je članarina poravnana vsaj en dan pred nesrečo. Zavarovalno kritje pri A+ in A članarini začne veljati šele naslednji dan po tem, ko so bilo s strani matičnega društva na Planinsko zvezo Slovenije sporočeni podatki o članu. Priporočamo, da članarino, ki vključuje strošek zavarovanja, poravnate v času do 31. januarja.

ŠESTA PREDNOST
Zavarovanje članov PZS izvaja zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d. Poleg osnovnega zavarovanja članom PZS ponujajo ugodno sklenitev celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini, ter dodatna zavarovanja z ugodnimi komercialnimi popusti. Podrobnejše informacije o popustih in njihovem koriščenju najdete na spletni strani PZS.

SEDMA PREDNOST
Člani planinske organizacije imajo 10 % popust pri nakupu vseh edicij, zemljevidov in izdelkov, ki jih izdaja Planinska založba PZS. Ta ugodnost je z enakimi popusti na voljo tudi planinskim društvom, če želijo edicije PZS posredovati svojim članom. Vsi člani PZS so upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini na revijo Planinski vestnik.

OSMA PREDNOST
Vsak A+ in A član PZS prejme ob včlanitvi v PD oziroma ob plačilu članarine Planinski kažipot za tekoče leto. V njem je mnogo koristnih nasvetov, podatki o Planinski zvezi in njenih glavnih dogodkih v tem letu, v kažipotu najdete tudi vse o usposabljanjih, vzgojno-izobraževalnih akcijah in drugih pomembnejših prireditvah, podatke o planinskih kočah in naslove članov PZS (društva, klubi) ter podrobnejše podatke o raznih ugodnostih, ki so jih deležni vsi, ki se včlanijo v planinsko organizacijo ali društva kot celota.

DEVETA PREDNOST
Z včlanitvijo v PZS preko enega od 280 članov PZS (društva, klubi …) po vsej Sloveniji boste postali član organizacije, ki šteje (v letu 2013) 55.159 članov vseh starosti. Med njimi je skoraj 17.000 mladih planincev, od predšolskih otrok do starosti 26 let, kar kaže na velik delež mladih in obeta rast in razvoj planinske organizacije tudi v prihodnje. Med nami boste zanesljivo našli enako misleče ljubitelje gorske narave, družbo v aktivnostih, ki so vam všeč – in nove prijatelje.

DESETA PREDNOST
Člani PZS, ki se ob nakupu izkažejo z veljavno planinsko izkaznico, dobijo posebne popuste v nekaterih prodajalnah športne opreme in obutve po vsej Sloveniji, 20 % popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani in pri sklenitvi raznih zavarovanj. Popusti za člane PD z veljavno člansko izkaznico v 2015 (356 kB)

Leave a Reply