VARSTVO GORSKE NARAVE

gorska

Ena izmed osnovnih nalog planinske organizacije je varovanje gorske narave in okolja, zato je društvo v letu 2014 na usposabljanje napotilo članici Nadjo Uršič in Adrijano Scortegagna, ki sta pridobili strokovni naziv Varuh gorske narave.

Vse večji razmah pohodništva se odraža tudi v gorskem svetu, zato je pomembno, da z izobraževanjem, vzgojo in zgledom informiramo, da se gorska narava ohrani tudi za prihodnje rodove.gorska1

Naloga varuha gorske narave je spoštovanje zakonskih in drugih predpisov s področja ohranjanja in varovanja gorske narave, zavzemanje za ohranitev naravne in kulturne dediščine, skrb za zavarovanje ogroženih območij in ohranitev naravnih vrednot v alpskem svetu, spodbujanje ustanavljanja zavarovanih območij, P8230160
podpora varstvenim režimom Natura 2000 ter svoje znanje prenašati na člane in druge planince.

S seminarskima nalogama, ki sta objavljeni na spletni strani društva, Vključevanje naravo varstvenih vsebin v program planinskega tabora v Logarski dolini in Ohranjanje biotske pestrosti Ljubljanskega barja, sta bili uspešno zaključeni usposabljanji za Varuha gorske narave pri Komisiji za varovanje gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije.

Priložnostni letak Komisije za varovanje gorske narave PZS

adrijana1 Adrijana Scortegagna varuhinja gorske narave
Diplomska naloga
nadja1 Nadja Uršič
varuhinja gorske narave
Diplomska naloga
Dora1 Dora Semenič
varuhinja gorske narave
Diplomska naloga