ODSEK VARSTVA GORSKE NARAVE


gorska
Ena izmed osnovnih nalog planinske organizacije je varovanje gorske narave in okolja, zato je društvo v letu 2014 na usposabljanje napotilo članici Nadjo Uršič in Adrijano Scortegagna, ki sta pridobili strokovni naziv Varuh gorske narave.
Vse večji razmah pohodništva se odraža tudi v gorskem svetu, zato je pomembno, da z izobraževanjem, vzgojo in zgledom informiramo, da se gorska narava ohrani tudi za prihodnje rodove.gorska1

Naloga varuha gorske narave je spoštovanje zakonskih in drugih predpisov s področja ohranjanja in varovanja gorske narave, zavzemanje za ohranitev naravne in kulturne dediščine, skrb za zavarovanje ogroženih območij in ohranitev naravnih vrednot v alpskem svetu, spodbujanje ustanavljanja zavarovanih območij, P8230160
podpora varstvenim režimom Natura 2000 ter svoje znanje prenašati na člane in druge planince.

S seminarskima nalogama, ki sta objavljeni na spletni strani društva, Vključevanje naravo varstvenih vsebin v program planinskega tabora v Logarski dolini in Ohranjanje biotske pestrosti Ljubljanskega barja, sta bili uspešno zaključeni usposabljanji za Varuha gorske narave pri Komisiji za varovanje gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije.


Okvirni program odseka varstva gorske narave v letu 2020

Aktivnosti Datum Organizator
Naravovarstveni izlet Vrbina Maj/junij Dora Uršič
Čistilna akcija Ljubljana Pomlad in jesen Cirila Skvarča
Predavanja o VGN in predstavitev seminarske
naloge
tabor Zelenica Dora Uršič
Naravovarstveni izlet, okolica Boča 12.9.2020 Dora Uršič
Vključevanje naravovarstvenih vsebin na izletih in taborih društva Celo leto Vse članice
Obveščanje o aktivnostih, predavanih, vodenjih na temo VN Celo leto Vse članice

Ostale aktivnosti ki potekajo v OVGN


Priložnostni letak Komisije za varovanje gorske narave PZS


Dora1 Dora Uršič
varuhinja gorske narave – načelnica OVGN društva
Diplomska naloga
adrijana1 Adrijana Scortegagna varuhinja gorske narave
Diplomska naloga
nadja1 Nadja Uršič
varuhinja gorske narave
Diplomska naloga

Pozdravljeni!
Kot veste ima KVGN PZS na skupni spletni strani (SS) svojo podstran, na kateri se trudimo objavljati tudi novice iz aktualnega društvenega (odseki) in meddruštvenega (odbori) dogajanja na tem področju (naravovarstveni izleti, srečanja, zbori, predavanja itd., tako v obliki napovedi (vabila) kot v obliki »poročil«.
KVGN PZS
Enako velja za FB stran KVGN PZS, ki je nekoliko manj formalna, je pa lahko hitra in zato bolj ažurna.
komisija KVGN PZS na FB
Zato vas vabimo k sodelovanju oziroma pripravi prispevkov, saj se ves čas »dogaja«, v tem času se vrstijo letna srečanja, pred nami je mednarodni dan gora, ki ga planinci (planinska društva) obeležujemo na različne načine.
Kot sem bil dejal že večkrat – če bi vsak odbor VGN letno pripravil vsaj dva prispevka, bi se objave vrstile na 14 dni, naš cilj je objavljati vsaj enkrat na teden.
Cilj objav je obveščanje članstva in ostale planinske javnosti o NV dogajanju na področju varstva gorske narave, namen pa skrbeti za naravovarstveno ozaveščanje.
Zato je pomembno, da se odbori MDO v to aktivno vključujete.
Priprava prispevka za spletno stran:
· priporočam (seveda se lahko odločite tudi drugače) od 15 do 25 vrstic besedila v urejevalniku,
· priložen dokument, npr. vabilo naj bo v pdf formatu ali v wordu, ter
· 5-10 kvalitetnih fotografij, ki ponazarjajo dogajanje, ena od teh naj bo skupinska oziroma »gasilska«
· Navedba avtorja in navedba avtorja/avtorjev fotografij
Gradivo pošljite strokovnemu sodelavcu Dušanu Prašnikarju in meni v vednost ter za objavo na FB strani.
Za objavo na FB naj bo prispevek krajši: dolžina od 5 do 10, največ 15 vrstic, lahko je več fotografij, vendar ne več kot 15.
Prispevek v FB po navadi navežemo na prispevek v spletni strani.
Vsebina naj se nanaša samo na naravovarstveno problematiko, predvsem naravovarstveno problematiko gorskega sveta.

Aha, še to – fotografij prosim ne vključujte v besedilo!
Pošljite jih kot priponke.
Fotografije naj bodo originalne velikosti.
Če so datoteke prevelike, jih pošljite v več pošiljkah, še boljše je, da uporabite WeTransfer ali podobno aplikacijo za prenos datotek.
Varen korak!

Lep planinski pozdrav!
Marijan Denša